Puntsgewijs een overzicht:

 • De uitzending over ons bij Kassa Belbus is volledig in scene gezet. Ik heb dat kunnen bewijzen omdat ik het bij mij thuis opgenomen interview heb opgenomen met mijn telefoon.
 • Er is niets van mijn wederhoor gebruikt in de uitzending.
 • De klaagster in Kassa Belbus wilde niet meer meedoen aan het interview en aan de uitzending, maar mocht van Kassa Belbus niet cancelen.
 • Er is geknipt en geplakt.
 • Er is suggestief gelogen over ons keurmerk alsof ik deze onrechtmatig gebruikt zou hebben.
 • Er zijn voor het interview heimelijke opnames gemaakt. ( Bewezen door het interview dat ikzelf met mijn mobiele telefoon heb opgenomen.)
 • De heimelijke opname is gedurende de rechtsgang erkend door Kassa. Maar Nederland moest gewaarschuwd worden voor dhr. Alsemgeest vanwege dingen die ik gezegd zou hebben tijdens de heimelijke opname. De heimelijk opname is gemaakt vlak voor aanvang van het interview door de verslaggever die eerst alleen binnenkwam om de procedure van het interview uit te leggen.
 • U zult begrijpen dat ik ook tijdens de heimelijke opname niet verkeerds over mijn klanten gezegd heb die volledig in hun recht staan en vooral niet tegen een consumentenprogramma. Ik was immers alert genoeg om het interview op te nemen.
 • De uitzending van Kassa heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf omviel. Mijn klanten raakten gedupeerd en een groep daarvan riepen op tot allerlei hetzes tegen ons op het forum van Kassa zelf. Waaronder: meld je bij Tros Opgelicht en licht zijn bank in.
 • Zowel mijn vrouw als ik zijn onderzocht door de politie, de ABN en de curator in het faillissement van ons bedrijf. Alle drie zijn tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van oplichting.
 • De kantonrechter heeft inmiddels uitspraak gedaan waartegen wij in hoger beroep gaan. Alhoewel wij in ons gelijk gesteld zijn over de heimelijk opname, het knip en plakwerk en het keurmerk is het vonnis toegewezen in het voordeel van Kassa. Waarom? De rechter stelde dat er tegen mij veel aangiften liepen en dat ik bij Tros Opgelicht een leverancier niet betaald zou hebben en wel afgenomen had. Ook zou ik een investeerder niet hebben terugbetaald.                    
 • Van de politie heb ik inmiddels vernomen dat er tijdens en voor de uitzending geen enkele aangifte liep tegen zowel mijzelf als mijn vrouw. Wat de rechter zei over de leverancier is een aanname. Hij is volledig betaald en producten nam ik niet meer af omdat ze er vuil en beschadigd bij lagen. De investeerder staat duidelijk te liegen bij de Tros dat ik kan bewijzen middels emails van zijn eigen vrouw 3 jaar voor de uitzending. Het hoger beroep ziet er dus goed uit.
 • Er zijn veel aangiften tegen de Tros wegens laster en smaad gedaan maar niet één is er opgepakt door het openbaar ministerie. Ja de Tros zend ook Opsporing verzocht uit. Kunnen we hier spreken van belangen verstrengeling misschien?
 • Kassa heeft ons aangeboden om de proceskosten te betalen zolang wij maar niet in hoger beroep zouden gaan. Dat heb ik natuurlijk niet geaccepteerd en de gerechtskosten hebben wij direct betaald.
 • In september 2018 ben ik gebeld door de hoofdredactrice van Kassa Belbus, Marieke Rietkerk . Dat was n.a.v. een email die ik gestuurd heb naar Pauline Verhoeff en Rutger Verhoeven. Dat zijn de regisseuse en verslaggever die bij ons thuis geweest zijn voor het interview. Ik heb ze per mail gevraagd of ze betrokken zijn geweest bij de eindmontage van de uitzending. Zij deelde mij mee dat Rutger Verhoeven en Martine Verhoeff niet betrokken zijn geweest en dat zij verantwoordelijk was.
 • Ook stelde mw. Rietkerk een face to face gesprek aan mij voor. Zij vond namelijk dat de rechtszaak nog wel 2 jaar zou gaan duren en wilde met mij een gesprek aangaan om mogelijkheden te bespreken en zodoende een dikke streep door de rechtszaak te halen. Uiteraard ben ik altijd bereid tot een gesprek en de afspraak werd gemaakt.
 • Uit het gesprek met mw. Rietkerk kwam het volgende naar boven: mw Rietkerk vertelde mij dat Pauline Verhoeff de regisseuse is geweest. Het lijkt mij dan ook sterk dat mw. Verhoeff niet bij de eindmontage betrokken is geweest. Op de Kassa site staat ook een dossier over mij met alle mogelijke onzin. Mijn volledige naam wordt daarin genoemd.
 • Mw. Rietkerk was bereid om mijn naam te anonimiseren in Ton A. zodat het niet vindbaar meer zou zijn in google. Ook was zij bereid om in dat zelfde dossier, die volgens haar nooit gelezen werd,  de tekst over ons keurmerk enigszins aan te passen alsmede over de heimelijke opname te melden dat het daarmee ook niet helemaal goed is gegaan. Wel moest ik van hoger beroep afzien. 
 • Ik ging daar natuurlijk niet op in. Toen stelde ze mij de vraag wat wilt u dan? Ik heb haar verteld wat ons allemaal is overkomen door de uitzending en dat ik schadevergoeding wilde voor de gedupeerden. Dat zal niet gaan gebeuren zei ze. Het gesprek eindigde met de volgende woorden van mw. Rietkerk: Jammer dat we er niet uitgekomen zijn. Ik had graag een streep door de rechtszaak gezien. Misschien dat onze advocaten er onder elkaar uit kunnen komen door te schikken!? Wat zegt ze nu eigenlijk!?