Rechtsgang

Stel dat de persoon in kwestie werkelijk en bewijsbaar onschuldig is, wat dan? Gelukkig zijn er veel mogelijkheden. Althans dat denkt men maar niets is minder waar. 

Zo is er bv. de raad voor de Journalistiek die op jouw verzoek onderzoeken of de uitzending over jou wel aan alle journalistieke richtlijnen voldoet. Is er adequaat hoor en wederoor toegepast of zijn de gebruikte bronnen goed gecontroleerd? Ik kwam achter het bestaan van de Raad van de Journalistiek 8 maanden na de uitzendingen. Helaas, de Raad van de Journalistiek kent een verloop termijn van 6 maanden. Onze zaak werd dus niet opgepakt.

Later kwam ik erachter dat de Raad van Journalistiek geen verplichting was voor dit soort programma’s om verantwoording aan af te leggen. Er wordt dus ook niet aan meegewerkt door o.a Tros Opgelicht en Kassa Belbus. Ook al hadden ze mijn zaak opgepakt, het had dus geen enkele zin gehad. 

Vervolgens heb ik aangifte gedaan wegens smaad en laster bij het openbaar ministerie in Utrecht. Als “niet bekend Nederlander” kreeg ik na enorm veel telefoontjes een brief van het OM met het antwoord dat mijn aangifte als “niet ontvankelijk” werd verklaard. M.a.w. ze gingen er niets mee doen.

Ik heb vervolgens om een heroverweging verzocht en kwam toen weer in de radeloze molen terecht van bellen, bellen, bellen, en schrijven. Tot mijn zeer positieve verbijstering werd op mijn vraag tot heroverweging positief gereageerd. 

Ik ontving een brief van het OM waarin een onderzoek naar de Tros en Kassa werd toegezegd. Ook kreeg ik het telefoonnummer van de coördinerend rechercheur die ik kon bellen. Alleen had de rechercheur nog een klachtdelict brief nodig. Dat was van mij een soort toestemming om tot onderzoek over te gaan dat eigenlijk al bij de aangifte gedaan had moeten zijn.

Mijn advocaat destijds stuurde direct die brief en dat was tijdens de vakantie van de rechercheur. De brief was nodig anders kon er geen onderzoek worden gedaan. Op dezelfde dag belde ik de rechercheur en zo kwam ik er via een collega van hem achter dat hij op vakantie was.

Op de dag dat hij terug was van vakantie belde ik de rechercheur. Hij klonk verheugd dat hij kon beginnen met het onderzoek omdat de brief binnen was. Ik stelde hem toen twee vragen. 1 "u verteld mij dus eigenlijk dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden?" Zijn antwoord: Dat klopt. Mijn 2e vraag: "Hoe kan het dan zijn dat het OM mijn zaak vorige week weer als “niet ontvankelijk” heeft verklaard?" Zijn antwoord, mmmm dat weet ik niet. Misschien dat een andere collega het heeft opgepakt tijdens mijn afwezigheid? Erg onwaarschijnlijk dat een onderzoek binnen enkele dagen afgerond wordt. Er is gewoon geen enkel onderzoek gedaan!

Overal in Nederland vang je bot. Uiteindelijk heb ik een advocaat gevonden om een civiele zaak op te starten en daar ben ik sinds oktober 2016 nog steeds mee bezig. Tijdens de civiele procedure kwam ik erachter dat er een ombudsman was aangesteld m.b.t NPO programma’s. Ook daar wilde ik mijn klacht neerleggen. Als antwoord kreeg ik dat Kassa Belbus een amusement programma is en geen journalistiek programma. Dus, ze nemen de klacht niet in behandeling omdat de ombudsman alleen over journalistieke programma's gaat.

Civiele procedure 

6 maart 2018 Ons pleidooi in de rechtbank. 

Op 6 maart 2018 is er een pleidooi zitting geweest. Zowel BNNVARA als wij hebben pleidooi mogen houden. Op een aantal stellingen van Kassa wil ik graag nog reageren omdat er tijdens de zitting te weinig tijd was.

Stellingen van Kassa tijdens het pleidooi

Stelling Kassa 1:

"Dhr. Alsemgeest had veel positieve recensies op het internet omdat hij zijn klanten 10% korting gaf voor het plaatsen van een positieve recensie?! 

Ik verkocht matrassen met de garantie dat de koop in de eerste 60 dagen ongedaan kon worden gemaakt tegen volledige terugbetaling als de klant niet tevreden zou zijn met de Klimatras.

M.a.w. aldus Kassa: Een klant die niet tevreden is met een Klimatras besluit dan toch om deze te behouden voor de korting van 10%. En voor deze "beloning" schrijft de klant ook nog een positieve recensie? Kassa doet de aanname dat een ontevreden klant dan voor de korting gaat i.p.v. volledige terugbetaling.  Dat klinkt erg overtuigend. U kunt er vertrouwen in hebben dat elke recensie oprecht en gemeend was. 

Stelling Kassa 2: 

"Vrijwel alle terugbetalingen door dhr. Alsemgeest zijn gedaan na  inmenging van Kassa."

De werkelijkheid ligt wederom anders: Vóór 16 maart 2015, de dag dat Kassa mij benaderde zijn er 234 mensen terugbetaald die er voor kozen om niet meer te wachten op hun bestelling. Een keuze die wij aan al onze klanten hebben aangeboden. Ná 16 maart 2015, de dag dat Kassa mij benaderde en voor de uitzending van 11 april 2015 zijn er nog eens 47 mensen terugbetaald. Na 11 april zijn er nog 39 mensen terugbetaald.

Stelling Kassa 3: 

"Kassa verdedigt pertinent en stellig een aantal onderwerpen behandeld in de door hun gemaakte opnames." 

Bijzonder: Wij hebben via de rechtbank alle "ruwe opnames" van de uitzending opgevraagd. Als antwoord heeft Kassa aan de rechtbank meegedeeld dat zij alle "ruwe opnames" vernietigd hebben i.v.m. ruimtegebrek. Hoe kan je onderwerpen dan pertinent en stellig verdedigen!? Aangezien ik het gehele interview met mijn telefoon heb opgenomen, kan ik u pertinent en stellig vertellen dat hun stelling(en) niet kloppen! 

Stelling Kassa 4: 

"Kassa verwijst naar Tros Opgelicht als zijnde hun bewijs van mijn nalatigheid." 

Kassa vergeet echter te vermelden dat het gedupeerden waren die ontstaan zijn na hun uitzending. Dé reden voor onze investeerders om zich terug te trekken waardoor wij niet meer konden leveren. Een aantal mensen zijn daarom zeer begrijpelijk de weg naar Tros Opgelicht ingeslagen met alles wat zij voorgeschoteld hebben gekregen. De weg naar de Tros hadden zij nooit gezocht als er geen Kassa uitzending was geweest. 

Stelling Kassa 5:

Causaal verband: 

"Kassa stelt wederom dat er geen causaal verband bestaat tussen onze schade en hun uitzending."

Op de dag van de uitzending en een dag erna heb ik minimaal 50 mails ontvangen met de o.a. volgende strekking: "Geachte heer Alsemgeest. Ik heb de uitzending van Kassa gezien en ben erg geschrokken. Ik annuleer direct mijn bestelling en wil vandaag nog mijn geld terug."  Dat lijkt mij causaal verband.

Stelling Kassa 6:

"Kassa meldt dat de uitschrijving bij het CBW bewijst dat wij in zwaar weer verkeerde. Over dat zware weer ben ik nooit geheimzinnig geweest."

Op het moment dat het CBW aankondigde mij te royeren vanwege klachten die ze hadden ontvangen heb ik me daarbij neergelegd. Op het moment van de aankondiging liepen er bij het CBW ongeveer 10 klachten in een jaar tijd waarvan er op dat moment 9 waren opgelost. Waarom heb ik me erbij neergelegd? Ik heb destijds alle kleine lettertjes van het CBW nog eens nagelezen en vond de garanties naar mijn klanten uitermate slecht dus ging ik tegen het royement niet in beroep.

Ik schaam me ontzettend dat ik toen geen beter onderzoek naar het CBW heb gedaan. Ik was erg blij dat ik mijn klanten kon verzekeren. De meest gedupeerde klanten stammen ook uit de periode dat wij lid waren. Maar helaas.

Voordat een klant recht op vergoeding had moest eerst ons bedrijf failliet. Dan pas kon de klant aanspraak maken op een vergoeding. Die vergoeding bestond uit een kortingsbon van 25% die besteed moest worden bij een andere veel duurdere CBW erkende winkel.

Ons royement verliep op 28 februari 2015. Daarna hebben we nog geen minuut het keurmerk gevoerd.

In de uitzending suggereerde Kassa sterk dat wij een vals keurmerk voerden tijdens de aankoop van mw. Groeneveld met de  volgende zinsnede: "Uit navraag bleken ze niet geregistreerd te staan bij het CBW. Saskia dacht dus geen enkel risico te lopen maar helaas! Dat viel tegen." Mw Groeneveld heeft haar bestelling geplaatst op 6 juli 2014 toen wij wél erkend lid van het CBW waren.

Ook heeft de kijker de suggestie als waarheid opgepakt, zie afbeelding ter herinnering:

Stelling Kassa 7:

"Kassa verwijt mij het doorgaan met mijn bedrijf en dat ik betaaltoezeggingen niet nakwam." Inderdaad gingen er een aantal toezeggingen naar mij niet door en moest ik dat tot mijn grote spijt weer aan mijn klanten meedelen. Ik zag daar vreselijk tegen op. Uiteindelijk ben ik op zeker gegaan om drie investeerders te benaderen die mij al vaak hadden bijgestaan. Ik ging dus door omdat ik investeerders achter de hand had. Alleen moest ik nog zien te overbruggen.

Overigens zou het geen mooie zaak zijn wanneer ondernemers de deur van hun winkel dichtdoen op het moment dat het tegen zit. Ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te redden, dag en nacht ben ik bezig geweest om het tij te keren.  Het was voor mij ondenkbaar om mijn klanten in de kou te zetten. 

Stelling Kassa 8:

"Kassa stelt dat 25% van de uitzending van 4 min en 5 sec aan mij is besteed voor wederhoor."

Ik heb hier nog eens een rekensommetje op los gelaten: Eerst heb ik de hele uitzending bekeken en de zinnen die ik uitgesproken heb opgeschreven. Die teksten heb ik toen vergeleken met het interview dat ik met mijn telefoon opgenomen heb. Wat blijkt: De twee zinnen die ik uitsprak in de uitzending beslaan nog geen 4% van de uitzending en nog geen 1,25% van het hele interview! Dat zijn hele andere cijfers dan 25%.

Stelling Kassa 9:

"Kassa vind de door ons ondervonden bedreigingen normaal."

Bedreigingen zoals brandbommen naar ons huis, zéér bedreigende en intimiderende bezoeken aan ons huis waarbij de politie nodig is geweest. Onze kinderen die bedreigd werden. Doodsbedreigingen. De vele emails eveneens met bedreigingen en beledigingen en het oproepen tot hetzes e.d. Ja gelukkig maar dat dat normaal is. Het gebeurd tenslotte bij veel mensen!?

 Stelling Kassa 10:

"Kassa stelt dat mw. Groeneveld vrijwillig heeft meegedaan."

Onderstaand sms bericht van mw. Groeneveld zegt iets heel anders. Wat mij nog meer verbaasd is dat Kassa zelf aan de rechtbank heeft geschreven dat mw. Groeneveld niet meer mee wilde doen. Waar is die vrijwilligheid dan?


Nog een laatste opmerking: Kassa Belbus is een "amusement programma" en heeft het opgenomen voor één klant die al terugbetaald was en niet meer mee wilde doen. Wat gaat Kassa doen aan al die mensen die na de uitzending wél gedupeerd zijn. Wat is er tenslotte mee bereikt. Niets! Ze hebben als een z.g.n. consumenten programma, consumenten gedupeerd!

Wat was nou werkelijk de basis van de uitzending. Een mevrouw die terugbetaald was en niet mee wilde doen. Dat ik in een opname onverschillig ben geweest t.o.v. mijn klanten. Maar die opnames zijn allemaal vernietigd!

Vonnis kanton rechter 11 april 2018:

Ik heb eerst nog even wat onderzoek gedaan. Alhoewel wij in het vonnis van de kantonrechter op diverse punten in ons gelijk zijn gesteld, vonniste de rechter toch in ons nadeel. Zo stelt de kantonrechter dat er tegen dhr. Alsemgeest veel meer politie aangiften liepen dan alleen die van mw. Groeneveld. Wanneer zijn die gedaan dan? Na contact te hebben gehad met de politie blijkt er dat er op de dag van de uitzending, 11 april 2015, én de periode daarvoor géén enkele aangifte liep tegen zowel mijzelf als mijn vrouw. Ook van mw. Groeneveld niet! Ik heb dit zwart op wit van de politie.

De rechter betrekt Tros Opgelicht erbij! Die uitzending was een half jaar later en heeft niets te maken met onze procedure tegen Kassa. Tros Opgelicht is een rechtstreeks gevolg van Kassa. Logisch dat onze klanten na de beeldvorming door Kassa over mij, zich bedrogen voelde en stappen ondernamen om aan hun recht te komen. 

De kantonrechter spreekt in haar vonnis in aannames: Zo zou dhr. Alsemgeest tijdens de uitzending van Tros Opgelicht rekeningen onbetaald hebben gelaten. Een investeerder niet terugbetaald hebben en van een leverancier goederen hebben afgenomen zonder betaling. Ze is klakkeloos op de beweringen van Kassa ingegaan. 

Dat er rekeningen onbetaald zijn gebleven lijkt me niet onlogisch. Kassa heeft mijn broodwinning gesloopt!

Over de investeerder en leverancier kan ik kort zijn: Ze staan beide te liegen in de uitzending. Ik kan dat bewijzen middels emails en opgenomen telefoongesprekken. Ik heb deze punten over de Tros met tegenzin beantwoord omdat het in een andere rechtszaak thuishoort die nu nog voorbereid wordt. Ik moest het wel beantwoorden omdat de rechter het in onze procedure tegen Kassa wél meeneemt in haar vonnis. Ik zal mij voor nu onthouden van de namen van de investeerder en leverancier en niet verder ingaan op Tros Opgelicht. Nogmaals de Tros hoort in deze procedure niet thuis.