Het ware gezicht van o.a. Kassa Belbus en Tros Opgelicht!?

Helpt u ons mediaterreur te stoppen?

Let op: 

U kunt via het menu links, of op telefoons op de 3 streepjes (home) klikken om door de site te navigeren

Mijn naam is Ton Alsemgeest,

Met deze site wil ik u graag een kijkje geven in de keuken van televisie programma's zoals Kassa Belbus en Tros Opgelicht.


Zou het zo kunnen zijn dat deze programma's schuldig zijn aan:

  • Liegen!?
  • Bedriegen!? 
  • Overdrijven!? 
  • Suggestief berichten!?
  • De deelnemers (bronnen) die aan het programma deelnemen manipuleren!?
  • Hun bronnen niet controleren!?
  • Geen adequaat wederhoor toepassen !? 
  • Grof misbruik maken van de pers vrijheid en de wet op vrijheid van meningsuiting!? .......


Ik zal hier mijn verhaal doen waarna u zelf kunt oordelen.

In 2015 is er eerst een uitzending over ons gemaakt door Kassa Belbus. Kassa Belbus is een onderdeel van het programma Kassa van BNNVARA. Kassa behandeld in de uitzending een klacht van een consument en bemiddeld voor de consument bij het bedrijf waar de klacht over gaat. 

In onze situatie ging het om mw. Groeneveld. Mw. Groeneveld had zich vanwege een misverstand tussen haar en mij aangemeld bij Kassa Belbus en volgens eigen zeggen aangifte tegen mij gedaan bij de politie.

De uitzending over ons is volledig in scène gezet en dat kan ik bewijzen.

Een groep klanten van mij kregen na de uitzending het nakijken en raakten gedupeerd. Een aantal van hen zijn een hetze begonnen op het forum van Kassa met het oproepen tot het aangifte doen bij de politie en om onze bank in te lichten. Dit is gedaan n.a.v. de uitzending.

Onze klanten raakten gedupeerd omdat investeerders zich terugtrokken vanwege de uitzending en omdat de verzekering die ik had afgesloten voor mijn klanten waardeloos bleek te zijn. Zij keerden niet uit maar hadden wel haast om de premies bij ons te innen.

Uiteindelijk is hier gehoor aan gegeven door Tros Opgelicht en die hebben een half jaar later een totaal vernietigend programma over ons gemaakt. Uiteindelijk is ons bedrijf na 8 jaar failliet verklaard.

In januari 2016 heeft Kassa Belbus een triomf uitzending gemaakt waar wij weer in voor kwamen. Zo sprak de voiceover dat er zelfs 2 programma's aandacht aan ons hadden besteed. Uiteraard onzin. 

Kassa heeft met deze totaal in scène gezette uitzending ons leven en ons bedrijf in de afgrond gestort waarbij onze klanten gedupeerd raakten en een half jaar later richting de Tros zijn gestapt. Dat wil Kassa Belbus nu aanvoeren als hun bewijs in de rechtbank. Dat ze het zelf veroorzaakt hebben wordt totaal aan voorbij gegaan.

BIZAR I:

Gedurende de gerechtelijke procedure die wij zijn opgestart tegen BNNVARA (Kassa Belbus) is naar boven gekomen dat mw. Groeneveld niet meer mee wilde doen aan het interview en de uitzending omdat het met haar was opgelost. Dat is ook erkend door Kassa Belbus. Van Kassa mocht mw. Groeneveld niet cancelen. Kortom, ze is gedwongen.

BIZAR II:
Kassa heeft buiten het door mij toegestane interview heimelijke opnames gemaakt waarvoor ik géén toestemming heb gegeven. Ze zijn daar door mij op betrapt  omdat ik het oorspronkelijke interview ook met mijn telefoon heb opgenomen.

De heimelijke opnames zijn gemaakt door de verslaggever die voor het interview eerst alleen binnenkwam om het verloop van het interview aan mij uit te leggen. 

Tijdens het verweer van Kassa in de rechtszaak kwamen ze met de volgende verklaring: Wij zien de heimelijke opname en interview als één geheel en vinden daarom dat het geoorloofd was.

Tijdens dat zelfde verweer verklaart Kassa ook: dhr Alsemgeest heeft tijdens de heimelijke opname iets gezegd waarvan wij vonden dat heel Nederland gewaarschuwd moest worden. 

Mijn advocaat heeft destijds alle ruwe opnamen aangevraagd. Het antwoord van Kassa: Wij hebben alle opnames vernietigd i.v.m. opslag gebrek! Ja, dan kan er van alles over me gezegd worden!

Nu is het volgens mij wel te verklaren. Aangezien Kassa eigenlijk nog niet eens beschikte over één klager omdat die zich wilde terugtrekken, hadden ze maatschappelijk belang nodig om hun onorthodoxe werkwijze te rechtvaardigen! Dan maar de vernietigde heimelijke opname gebruiken!?

U zult begrijpen dat ik gedurende de heimelijke opname niets negatiefs gezegd zal hebben over mijn klanten. Sowieso niet omdat mijn klanten volledig in hun recht stonden en vooral niet tegen een consumentenprogramma. Ik was immers alert genoeg om het interview op te nemen. Zou ik dan niet alert zijn geweest op een mogelijk verstopte telefoon.

Na de uitzendingen zijn zowel mijn vrouw als ik uitgebreid onderzocht door de politie, de ABN en de curator van ons inmiddels failliete bedrijf. De eindconclusie van alle drie de partijen: Niet schuldig aan oplichting.